Hajviya (2)

Bir oyda o'lasiz

Ahmad polvon o'tirsa tura olmas, tursa o'tira olmasdi. Eh-he, uni ko'rsangiz hayron qolasiz, ko'chada kelyapti-yu, xuddi tog' yurayotganday vahimali. O'zi ham yuz ellikdan ortiq. Aslida mahalladagi eng semiz odam shu. Gavdasiga yarasha biror joyda kurash tushsa ham mayli edi, qayda deysiz, hatto ish qilishga ham yaramaydi, ovqat bo'lsa bas, ko'rdim demaydi.

Batafsil...